مدیران آموزشی Educational Administrators


+ پرسشنامه نظام مدیریت جانشین پروری در سازمان -کیم 2006

سازنده ابزار: کیم  2006

تعداد گویه: 32

مولفه: 4 بعد تعیین خط مشی، ارزیابی کاندیداها، توسعه کاندیداها و مدیریت جانشین پروری

مقیاس: 5 درجه ای لیکرت

تفسیر: دارد

نمره گذاری: دارد

روایی: عاملی تاییدی دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: فارسی

منبع: هادی زاده مقدم و سلطانی

قیمت: 2500 تومان

لینک خرید

نام پرسشنامه و شماره تراکنش ایمیل شود

نویسنده : مدیر ; ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
comment نظرات () لینک