مدیران آموزشی Educational Administrators


+ پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی - 33 گویه

سازنده ابزار: دانایی فرد و همکارانش

تعداد گویه: 33

مولفه: 5 بعد بی تفاوتی به مدیر، سازمان، ارباب رجوع، همکار و کار

مقیاس: 5 درجه ای لیکرت

تفسیر: دارد

نمره گذاری: دارد

روایی: ندارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: فارسی

منبع: دانایی فرد و همکارانش

قیمت: 2500 تومان

لینک خرید

نام پرسشنامه و شماره تراکنش ایمیل شود

نویسنده : مدیر ; ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
comment نظرات () لینک