مدیران آموزشی Educational Administrators


+ پرسشنامه ریسک استفاده از مواد وویشیک و همکاران 2002

سازنده ابزار: وویشیک و همکاران  2002

تعداد گویه: 28

مولفه: 4 مولفه ناامیدی، حساسیت اضطراب و ....

مقیاس: 5 در جه ای لیکرت

تفسیر: دارد

نمره گذاری: دارد

روایی: ندارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: انگلیسی

منبع: میچل مکلین

قیمت: 2500 تومان

لینک خرید

نام پرسشنامه و شماره تراکنش ایمیل شود

نویسنده : مدیر ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢
comment نظرات () لینک