مدیران آموزشی Educational Administrators


+ پرسشنامه فعال سازی و بازداری رفتاری کارور و وایت 1994 BIS/BAS scales

سازنده ابزار: کارور و وایت 1994 BIS/BAS scales

تعداد گویه: 24

مولفه: 4 مولفه ...

مقیاس: 4 درجه ای لیکرت

تفسیر: دارد

نمره گذاری: دارد

روایی: ندارد

پایایی: ندارد

زبان: انگلیسی

منبع: Carver, C. S., & White, T. L. -1994

قیمت: 2500 تومان

لینک خرید

نام پرسشنامه و شماره تراکنش ایمیل شود

نویسنده : مدیر ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢
comment نظرات () لینک