مدیران آموزشی Educational Administrators


+ پرسشنامه نگرش شغلی و سازمانی کارکنان- 61 گویه ای

سازنده ابزار: عظیمی و همکارانش

تعداد گویه: 61

مولفه: 3 مولفه ماهیت شغل و سازمان، نیروی انسانی پیرامون، عوامل سازمانی و محیطی

مقیاس: 7 درجه ای لیکرت

تفسیر: دارد

نمره گذاری: دارد

روایی: محتوایی و سازه ای دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: فارسی

منبع: عظیمی و همکارانش

قیمت: 2500 تومان

لینک خرید

نام پرسشنامه و شماره تراکنش ایمیل شود

نویسنده : مدیر ; ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
comment نظرات () لینک