مدیران آموزشی Educational Administrators


+ پرسشنامه پذیرش و عمل- نسخه دوم (AAQ-II)

سازنده ابزار: عباسی و همکارانش

تعداد گویه: 10

مولفه: 2 مولفه اجتناب از تجارب هیجانی ، کنترل روی زندگی

مقیاس: 5 درجه ای لیکرت

تفسیر: دارد

نمره گذاری: دارد

روایی: سازه ای- عاملی اکتشافی دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: فارسی

منبع: عباسی و همکارانش

قیمت: 2500 تومان

لینک خرید

نام پرسشنامه و شماره تراکنش ایمیل شود

نویسنده : مدیر ; ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
comment نظرات () لینک