مدیران آموزشی Educational Administrators


+ پرسشنامه فرهنگ ایمنی - 61 گویه

سازنده ابزار: نوری پرکستانی و همکارانش

تعداد گویه: 61

مولفه: 6 بعد تعهد مدیریت، آموزش، محیط کار و ...

مقیاس: 5 درجه ای لیکرت

تفسیر: دارد

نمره گذاری: دارد

روایی: سازه ای- عاملی اکتشافی دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: فارسی

منبع: نوری پرکستانی و همکارانش

قیمت: 2500 تومان

لینک خرید

نام پرسشنامه و شماره تراکنش ایمیل شود

نویسنده : مدیر ; ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
comment نظرات () لینک