مدیران آموزشی Educational Administrators


+ پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورون و فریدلندر 1998 - 43 گویه

سازنده ابزار: اسکورون و فریدلندر 1998

تعداد گویه: 43

مولفه: 4بعد واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من و ...

مقیاس: 5 درجه ای لیکرت

تفسیر: دارد

نمره گذاری: دارد

روایی: ندارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: فارسی

منبع: باقر ثنایی

قیمت: 2500 تومان

لینک خرید

نام پرسشنامه و شماره تراکنش ایمیل شود

نویسنده : مدیر ; ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
comment نظرات () لینک