مدیران آموزشی Educational Administrators


+ عناوین دروس دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری مدیریت آموزشی

عناوین دروس دوره دکتری مدیریت آموزشی

ردیف

عناوین دروس اصلی

تعداد واحد

1

نقد و بررسی تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز

2

2

تحلیل رفتار در مدیریت آموزشی

2

3

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای آموزشی

2

4

سیستم های اطلاعاتی در مدیریت آموزشی

2

5

روشهای کمی(تحقیق در عملیات) در مدیریت آموزشی

2

6

فلسفه علم و روش های پژوهش در مدیریت

2

7

استنباط آماری پیشرفته

2

8

سیاستگذاری آموزشی

1

9

مدیریت کیفیت در آموزش

1

10

مدیریت آموزشی تطبیقی

1

11

مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی

1

12

پایان نامه

18

جمع

36

ردیف

عناوین دروس جبرانی

تعداد واحد

1

زبان تخصصی(1) و (2)

۲+۲

2

فناوری اطلاعات و مدیریت آموزشی

۱

3

مبانی اقتصادی مدیریت آموزشی

1

4

بهسازی سازمانی OD

1

 

عناوین دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

ردیف

عناوین دروس تخصصی

تعداد واحد

1

تئوری های سازمان و مدیریت

3

2

مدیریت نیروی انسانی

3

3

فلسفه مدیریت آموزشی

3

4

رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

2

5

نظارت و راهنمایی آموزشی

2

6

تجزیه و تحلیل سیستم ها در مدیریت آموزشی

2

7

بودجه بندی و مدیریت مالی

2

ردیف

عناوین دروس اصلی

تعداد واحد

8

روش تحقیق در مدیریت آموزشی

3

9

آمار استنباطی در مدیریت آموزشی

3

10

اصول مدیریت آموزشی

3

11

اصول برنامه ریزی آموزشی

2

12

پایان نامه

4

ردیف

عناوین دروس جبرانی

تعداد واحد

13

زبان تخصصی (1) و (2)

2+2

14

کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی(SPSS)

2

نویسنده : مدیر ; ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک