مدیران آموزشی Educational Administrators


+ عناوین و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1

دانشگاه سراسری

برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی درسی

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

مدیریت آموزشی

آموزش بزرگسالان

تحقیقات آموزشی

تکنولوژی آموزشی

مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

زبان عمومی و تخصصی

2

2

2

2

2

2

2

2

روانشناسی تربیتی

2

2

2

0

0

2

2

2

روش ها و فنون تدریس

3

3

2

2

2

0

3

1

آمار و روش تحقیق

0

0

1

2

0

3

0

3

اصول فلسفه تعلیم و تربیت

2

2

2

2

2

2

0

0

سنجش و اندازه گیری

0

0

1

0

2

2

1

2

مدیریت آموزشی

2

2

0

3

2

0

0

3

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

3

3

0

2

2

0

2

3

نظارت و راهنمایی

0

0

0

2

0

0

0

2

تکنولوژی آموزشی

0

0

0

0

1

0

3

0

تعلیم و تربیت اسلامی

0

0

3

0

0

0

0

0

 

دانشگاه آزاد

برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی درسی

تکنولوژی آموزشی

مدیریت آموزشی

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تحقیقات آموزشی

زبان تخصصی انگلیسی یا فرانسه

2

2

2

2

2

2

روانشناسی تربیتی

2

2

2

0

2

2

روش ها و فنون تدریس

3

3

3

2

2

0

آمار و روش های تحقیق

0

0

0

2

1

3

اصول فلسفه تعلیم و تربیت

2

2

0

2

2

2

سنجش و اندازه گیری

0

0

1

0

1

2

مدیریت آموزشی

2

2

0

3

0

0

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

3

3

2

2

0

0

نظارت و راهنمایی

0

0

0

2

0

0

تعلیم و تربیت اسلامی

0

0

0

0

2

0

تکنولوژی آموزشی

0

0

3

0

0

0

نویسنده : مدیر ; ساعت ٤:٤٢ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
comment نظرات () لینک