مدیران آموزشی Educational Administrators


+ تغییر رشته به علوم تربیتی 1

جهت اطلاع افرادی که قصد تغییر رشته دارند و آن هم به رشته علوم تربیتی ١ خدمتشان عرض شود که:

چون این افراد در دوره کارشناسی رشته دیگری را گذرانده اند و نیاز است تا اطلاعات مقدماتی و دانش پایه آنها تکمیل شود، بنابراین موظف به گذراندن ١٨ الی ٢۴ واحد اختیاری از ٣۴ واحد ارائه شده خواهند بود. این واحدها به شرح زیرهستند:

ارزشیابی آموزشی ٣ واحد، اصول و فلسفه آموزش و پرورش ٣ واحد، اصول مقدمات برنامه ریزی آموزشی ٣ واحد، اصول حسابداری ٣ واحد، اصول مدیریت آموزشی ٣ واحد، روش ها و فنون تدریس ٣ واحد، روانشناسی تربیتی ٣ واحد، سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی ٣ واحد، اقتصاد آموزش و پرورش ٣ واحد، جامعه شناسی آموزش و پرورش ٣ واحد، زبان تخصصی علوم تربیتی ٣ واحد، کامپیوتر در علوم تربیتی ٣ واحد.

البته: چنانچه این افراد دروسی را در دوره کارشناسی گذرانده باشند که قابل انطباق با این دروس باشد، این تغییرات اعمال شده و مطابقت داده خواهد شد.

نویسنده : مدیر ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
comment نظرات () لینک