مدیران آموزشی Educational Administrators


+ نمونه رتبه دانشجویان در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1387)

نام و نام خانوادگی: ...........

عناوین امتحانی

نام و نام خانوادگی: ............

17.80

معدل دوره کارشناسی

17.07

4

زبان انگلیسی

18.88

53

روش ها و فنون تدریس

40

46

آمار و روش تحقیق

48

70

فلسفه آموزش و پرورش

56

68

مدیریت آموزشی

50.66

56

برنامه ریزی درسی و آموزشی

61.33

70

نظارت و راهنمایی

65.33

25

رتبه کسب شده

64

تربیت معلم کرج

دانشگاه پذیرفته شده

فردوسی مشهد

روزانه

نوع پذیرش

روزانه

نویسنده : مدیر ; ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
comment نظرات () لینک