مدیران آموزشی Educational Administrators


+ موشکافی نگاه های نافذ

فرهیختگی چیست؟ شهروند فرهیخته (با فرهنگ) کیست؟ بهترین متدهای فرهنگ سازی کدامند؟ سوالاتی همیشگی و در عین حال عجین نشده و نامأنوس.

همواره این طور بوده که غالب جوامع و کشورهای توسعه یافته خود را در مسیری دیده اند، که قریب به اتفاق مشکلات حال حاضر و آینده کشورهای جهان سومی را دارا نباشند، که همین نیز شده. با دیدی نقادانه، این مشکل بس بزرگ اما حل شدنی کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه، در نوع فرهنگ پذیری و جامعه پذیری شهروندان آنها از طریق کانال ها و نهادهای مسئول ( از جمله سیستم آموزشی-تربیتی) می تواند ریشه یابی شود؛ یا به سخن دیگر، این نهادهای مربوط هستند که می توانند به واسطه حرکتی تطوری و حساب شده مسیر فرهنگ پذیری افراد را هموار نمایند. اما اهم قضیه این است که، چه روش هایی مناسب پایه گذاری این فرهنگ در وجود افراد بوده؟ و آیا متدهای موجود در سیستم آموزشی-تربیتی این کشورها (به ویژه کشور خودمان) از تأملات لازم بهره برده اند؟

 دوستان عزیز بازدید کننده: لطفا نظرات هر چند کوتاه اما بسیار ارزشمند خود را در رابطه با مهم ترین مشکل حال حاضر و آینده سیستم آموزشی کشورمان در بخش ارائه نظرات قید نمائید. 

نویسنده : مدیر ; ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
comment نظرات () لینک