مدیران آموزشی Educational Administrators


+ همایش دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

هسته پژوهشی مدیریت و رهبری در نظام های آموزشی ایران برگزار می کند


همایش مدیریت آموزش سازمانی
        
     رویکردها، چالشها، چشم اندازها
    محور مقالات
الگوهای آموزش سازمانی
 
رویکردهای استراتژیک به آموزش سازمانی
روشهای نوین در آموزش و بهسازی منابع انسانی
زنجیره تامین آموزش
برون سپاری آموزش سازمانی
استانداردهای آموزش سازمانی
ابعاد جهانی آموزش و بهسازی
آسیب ها و چالشهای فرارو
 تجارب و دستاوردها
چشم اندازهای آموزش سازمانی

از صاحبنظران، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان علاقمند دعوت می شود نتایج
پژوهش ها ، مطالعات و تجارب ارزنده خود را از طریق پست الکترونیک و یا به آدرس دبیرخانه همایش ارسال نمایند

تاریخهای مهم
ارسال چکیده مقاله: 25 آذر ماه 1389
اعلام نتایج داوری: 25 دی ماه 1389
ارسال کامل مقاله: 25 بهمن ماه 1389
برگزاری همایش: 10 و 11 اسفند ماه 1389

هزینه ثبت نام
هزینه تا تاریخ 30/10/89   000/200/1 ریال
هزینه تا تاریخ 30/11/89   000/500/1 ریال
هزینه تا برگزاری کنفرانس  000/000/2 ریال

هزینه ثبت نام برای دانشجویان و ثبت نام های گروهی(5 نفر به بالا) مشمول 50%
تخفیف می باشد

  نحوه ثبت نام: واریز وجه به حساب شماره 342282555  بنام درآمد اختصاصی دانشگاه شهید بهشتی نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی کد 3420 

مکان برگزاری همایش
مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی- تالار ابوریحان

نشانی دبیرخانه
نشانی اینترنتی 
http://rcelm.sbu.ac.ir 
    پست الکترونیکی 
rcelm@sbu.ac.ir
تهران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دفتر پژوهش 
تلفن 29902427

نویسنده : مدیر ; ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ ; جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩
comment نظرات () لینک