مدیران آموزشی Educational Administrators


+ پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ

سازنده ابزار: بایر و همکاران 2006

تعداد گویه/سوال: 39

مولفه/زیر مقیاس: 5 عاملی: عدم واکنش، مشاهده، عمل همراه با آگاهی، توصیف و عدم قضاوت

مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی: محتوایی دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: فارسی

تعداد صفحات: 4 صفحه

منبع: بایر و همکاران 2006

قیمت: 2500 تومان

لینک خرید

نام پرسشنامه و شماره تراکنش ایمیل شود

نویسنده : مدیر ; ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات () لینک