مدیران آموزشی Educational Administrators


+ مدیریت آموزشی در سطح فردی یا خود مدیریتی در آموزش

Self-Management Techniques in Education

 Such as self-instruction, self-monitoring, self-recording, self-evaluation, and self-reinforcement

In sundry venues including traditional classrooms, special education classrooms, employment settings, school playgrounds, community situations, and other einvironments

To address problems in aquisition, remediation, and generalization of academic, vocational, and social skills

تا کنون و یا در حال حاضر کدامیک از گام های سه گانه بالا در کشور ما دنبال می شود؛ این در حالی است که این بحث در اروپا به 18 سال پیش یعنی سال 1993 بر می گردد. 

نویسنده : مدیر ; ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
comment نظرات () لینک