پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

نمونه رتبه دانشجویان در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (1387)

نام و نام خانوادگی: ........... عناوین امتحانی نام و نام خانوادگی: ............ 17.80 معدل دوره کارشناسی 17.07 4 زبان انگلیسی 18.88 53 روش ها و فنون تدریس 40 46 آمار و روش تحقیق 48 70 فلسفه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

ظرفیت دانشگاه در کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1(سال1388)

  علوم تربیتی 1 روزانه سراسری شبانه سراسری نیمه حضوری پیام نور مجموع برنامه ریزی آموزشی 50 38 - - 88 برنامه ریزی درسی 64 62 - 40 166 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 90 78 - 65 233 مدیریت آموزشی 137 119 12 30
/ 1 نظر / 36 بازدید

عناوین و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1

دانشگاه سراسری برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی درسی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش مدیریت آموزشی آموزش بزرگسالان تحقیقات آموزشی تکنولوژی آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی زبان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 56 بازدید

عناوین دروس دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری مدیریت آموزشی

عناوین دروس دوره دکتری مدیریت آموزشی ردیف عناوین دروس اصلی تعداد واحد 1 نقد و بررسی تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز 2 2 تحلیل رفتار ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 114 بازدید

مهمترین گرایش های مقطع دکتری رشته مدیریت آموزشی

  عنوان رشته عناوین گرایش ها مهمترین دانشگاه های مجری مدیریت آموزشی سیاستگذاری آموزشی دانشگاه استنفورد دانشگاه الینویز دانشگاه کالیفرنیا (برکلی) دانشگاه هاروارد رهبری آموزشی دانشگاه میشیگان دانشگاه الینویز دانشگاه هاروارد آموزش و بهسازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید