پست های ارسال شده در آدر سال 1390

دومین کنفرانس تخصصی سازمان های دانش بنیان و استراتژی های دانش

19 دیماه 1390 - سالن همایش های هتل المپیکدبیر کنفرانس: پروفسور سید مهدی الوانیمهلت ارسال مقالات و دستاوردهای تجربی تا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 36 بازدید