مدیران آموزشی Educational Administrators

اندیشمندانه تامل کنید، بنگارید، رفتارکنید

پرسشنامه عملکرد در نقش ویلیامز و اندرسون 1991

سازنده ابزار: ویلیامز و اندرسون 1991 تعداد گویه/سوال: 7 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 483 بازدید

پرسشنامه فرصت درک شده برای پاداش POR

سازنده ابزار: - تعداد گویه/سوال: 6 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: آلفای کرانباخ دارد زبان: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 360 بازدید

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده POS

سازنده ابزار: ایسنبرگر 1986 تعداد گویه/سوال: 8 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: آلفای کرانباخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 487 بازدید

پرسشنامه آشفتگی اخلاقی 18 گویه

سازنده ابزار: - تعداد گویه/سوال: 18 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: آلفای کرانباخ دارد زبان: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 412 بازدید
مرداد 93
2 پست
اسفند 92
24 پست
بهمن 92
20 پست
دی 92
66 پست
آذر 92
284 پست
آبان 92
40 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
8 پست
دی 91
12 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
4 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
27 پست