مدیران آموزشی Educational Administrators

اندیشمندانه تامل کنید، بنگارید، رفتارکنید

پرسشنامه و مقیاس استراتژی چابکیASS گلدمن 1995

سازنده ابزار: گلدمن تعداد گویه/سوال: 52 مولفه/زیر مقیاس: 4 عاملی: تولید، مشارکت، سازمان و مردم و دانش مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

پرسشنامه سنجش اثربخشی مدیریت زمان، انرژی و حافظه پترلو TEM

سازنده ابزار: پترلو تعداد گویه/سوال: 50 سوال دو بخشی A, B مولفه/زیر مقیاس: 2 عاملی: نگرش و دانش مقیاس/طیف: بلی/خیر نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

پرسشنامه تصاویر نقش: سنجش راهبرد هایی برای از عهده برآمدن استرس نقش پاریک

سازنده ابزار: پاریک تعداد گویه/سوال: 24 تصویر مولفه/زیر مقیاس: 2 عاملی: درونی و بیرونی مقیاس/طیف: اجتناب/ نزدیکی نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد- 8 نوع استرس- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

پرسشنامه تحلیل مساله اشری و هریسون

سازنده ابزار: اشری و هریسون تعداد گویه/سوال: 48 مولفه/زیر مقیاس: 3 عاملی: خود، دیگران و سازمان مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

پرسشنامه و سیاهه مکان کنترل پاریک

سازنده ابزار: پاریک تعداد گویه/سوال: 30 مولفه/زیر مقیاس: 3 عاملی: درونی، بیرونی (دیگران) و بیرونی (شانس) مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

پرسشنامه و سیاهه موانع تفکر خلاق و عمل نوآورانه مارتین

سازنده ابزار: مارتین تعداد گویه/سوال: 36 مولفه/زیر مقیاس: 6 عاملی: اعتماد به نفس، نیاز به پیروی، استفاده از انتزاع، استفاده از تحلیل نظام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

پرسشنامه و سیاهه سبک یادگیری جاکوبز و فارمن- فرم کارآموز

سازنده ابزار: جاکوبز و فارمن تعداد گویه/سوال: 36 مولفه/زیر مقیاس: 3 عاملی: وابستگی، استقلال و همکاری مقیاس/طیف: بلی/خیر نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید
مرداد 93
2 پست
اسفند 92
24 پست
بهمن 92
20 پست
دی 92
66 پست
آذر 92
284 پست
آبان 92
40 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
8 پست
دی 91
12 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
4 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
27 پست