مدیران آموزشی Educational Administrators

اندیشمندانه تامل کنید، بنگارید، رفتارکنید

پرسشنامه و سیاهه سبک یادگیری جاکوبز و فارمن- فرم مربی

سازنده ابزار: جاکوبز و فارمن تعداد گویه/سوال: 36 مولفه/زیر مقیاس: 3 عاملی: وابستگی، استقلال و همکاری مقیاس/طیف: بلی/خیر نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

پرسشنامه و سیاهه سبک های شناختی مارتین

سازنده ابزار: مارتین تعداد گویه/سوال: 40 مولفه/زیر مقیاس: 5 عاملی: نظام مند، شهودی، یکپارچه ، یکسان و شکافته مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

پرسشنامه عدالت سازمانی رودر 2003

سازنده ابزار: رودر 2003 تعداد گویه/سوال: 19 مولفه/زیر مقیاس: 3 عاملی: رویه ای، توزیعی و تعاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

پرسشنامه فعالیت بدنی فشارکی و آزاد AFPAQ

سازنده ابزار: فشارکی و آزاد  تعداد گویه/سوال: 13 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 100 بازدید

پرسشنامه و سیاهنه پنج عاملی شخصیت BFI

سازنده ابزار: جان و همکاران تعداد گویه/سوال: 44 مولفه/زیر مقیاس: 5عاملی: برون گرایی، سازش، وظیفه شناسی، روان رنجوری، پذیرا بودن  مقیاس/طیف: 5 درجه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید
مرداد 93
2 پست
اسفند 92
24 پست
بهمن 92
20 پست
دی 92
66 پست
آذر 92
284 پست
آبان 92
40 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
8 پست
دی 91
12 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
4 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
27 پست