# دانلود_رایگان_پرسشنامه

پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی ویژه -بهداشت شوارتز و رنر

سازنده ابزار: شوارتز و رنر تعداد گویه/سوال: 13 مولفه/زیر مقیاس: 3 عاملی مقیاس/طیف: 4 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

پرسشنامه فاجعه سازی درد

سازنده ابزار: - تعداد گویه/سوال: 13 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: آلفای کرانباخ دارد زبان: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

پرسشنامه موانع ایجاد دانش در سازمان های پژوهشی

سازنده ابزار: نوری تعداد گویه/سوال: 74 مولفه/زیر مقیاس: 3 عاملی: ساختاری، انسانی و تکنولوژیک مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

پرسشنامه تصاویر نقش: سنجش راهبرد هایی برای از عهده برآمدن استرس نقش پاریک

سازنده ابزار: پاریک تعداد گویه/سوال: 24 تصویر مولفه/زیر مقیاس: 2 عاملی: درونی و بیرونی مقیاس/طیف: اجتناب/ نزدیکی نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد- 8 نوع استرس- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

پرسشنامه و آزمون عدالت سازمانی- رگو و کانها 2006

سازنده ابزار: رگو و کانها 2006 تعداد گویه/سوال: 17 مولفه/زیر مقیاس: 5 عاملی: توزیعی-پاداش، توزیعی وظایف، رویه ای، بین فردی، اطلاعاتی مقیاس/طیف: 5 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 80 بازدید

پرسشنامه و آزمون قدرت ارتباطات

سازنده ابزار: - تعداد گویه/سوال: 20 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: ندارد زبان: فارسی تعداد صفحات: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

پرسشنامه و سیاهه سیستم انتقال یادگیری LTSI - هالتون و بیتز 1998

سازنده ابزار: هالتون و بیتز 1998 تعداد گویه/سوال: 89 مولفه/زیر مقیاس: 16 عامل مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید

پرسشنامه سازگاری با دیابت سالیوان D.A.S -33

سازنده ابزار: سالیوان 1978 تعداد گویه: 33 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس: بلی/خیر تفسیر: دارد نمره گذاری: دارد روایی:  همزمان دارد پایایی: آلفای کرانباخ دارد زبان: فارسی منبع: سالیوان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاوا OMSAT

سازنده ابزار: اوتاوا تعداد گویه: 85 مولفه: - مقیاس: 5 درجه ای لیکرت تفسیر: دارد نمره گذاری: دارد روایی: تحلیل عاملی دارد پایایی: آلفای کرانباخ دارد زبان: انگلیسی منبع: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید