# دانلود_مقیاس_آزمون_سیاهه

پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی ویژه -بهداشت شوارتز و رنر

سازنده ابزار: شوارتز و رنر تعداد گویه/سوال: 13 مولفه/زیر مقیاس: 3 عاملی مقیاس/طیف: 4 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

پرسشنامه رضایت مشتری خدایاری فرد و همکاران 1388

سازنده ابزار: خدایاری فرد و همکاران 1388 تعداد گویه/سوال: 33 مولفه/زیر مقیاس: 5 عاملی: کارکنان، خدمت رسانی، دسترسی به خدمات، محیط فیزیکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

پرسشنامه عوامل موثر در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش

سازنده ابزار: نیسی و خینی تعداد گویه/سوال: 24 مولفه/زیر مقیاس: 5 عاملی: استراتژی سازمان، ساختار سازمان، تیم مدیریت دانش، حسابرسی دانش و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

پرسشنامه زیرساخت های استقرار مدیریت دانش در دانشگاه

سازنده ابزار: زمانی و همکاران تعداد گویه/سوال: 28 مولفه/زیر مقیاس: 3 عاملی: فنی و حرفه ای، فرهنگی و مدیریتی مقیاس/طیف: 5 درجه ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

پرسشنامه حمایت اجتماعی برای بچه ها SSQC گوردون 2011

سازنده ابزار: گوردون 2011 تعداد گویه/سوال: 50 مولفه/زیر مقیاس: 5 عاملی: والدین، خویشاوندان، بزرگسالان، همتایان و خواهر و برادر مقیاس/طیف: 4 درجه ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

پرسشنامه رضایت شغلی مارتین جی گانون

سازنده ابزار: مارتین جی گانون تعداد گویه/سوال: 37 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: ندارد زبان: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید