# دانلود_مقیاس_آزمون_سیاهه

پرسشنامه اقتدار ادراک شده در سنین بزرگسالی PAA- رالف شوارتز 2008

سازنده ابزار: رالف شوارتز 2008 تعداد گویه/سوال: 4 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 4 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: آلفای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

پرسشنامه تاب آوری یاگنیلد و یانگ 1993

سازنده ابزار: یاگنیلد و یانگ 1993 تعداد گویه/سوال: 25 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

پرسشنامه اعتماد معلم - وولفولک هوی 2000

سازنده ابزار: وولفولک هوی 2000 تعداد گویه/سوال: 32 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 6 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی و سازه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید

پرسشنامه اهمال کاری شغلی - بدیع و همکاران

سازنده ابزار: بدیع و همکاران تعداد گویه/سوال: 29 مولفه/زیر مقیاس: 4 عاملی: اهمال کاری شغلی اختصاصی اهمال کاری شغلی عملی، اهمال کاری شغلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید

پرسشنامه کیفیت زندگی- سازمان بهداشت جهانی 2004 (WHOQOL)

سازنده ابزار: سازمان بهداشت جهانی 2004 تعداد گویه/سوال: 26 مولفه/زیر مقیاس: 4 بعد: سلامت جسمانی، سلامت روان، روابط اجتماعی،          سلامت محیط مقیاس/طیف: 5 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه متوسطه OCDQ-RM

سازنده ابزار: هوی و همکاران 1998 تعداد گویه/سوال: 50 مولفه/زیر مقیاس: 6 بعد حمایتی، مستقیم، محدودیتی، همکارانه، متعهد، عدم تعهد نمره گذاری: دارد مقیاس/طیف: 4 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

پرسشنامه علایم مرضی کودکان - فرم معلم CSI-4

سازنده ابزار: اسپرافکین، لانی و گادو تعداد گویه: 41 مولفه/زیر مقیاس: اختلال رفتاری و هیجانی، نافرمانی مقابله ای، اختلال سلوک پرخاشگرانه و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 209 بازدید

پرسشنامه استرس هری HSI- فرم کوتاه- 56 گویه

سازنده ابزار: هری و همکاران تعداد گویه: 56 مولفه: تک عاملی مقیاس: 5 درجه ای لیکرت تفسیر: دارد نمره گذاری: دارد روایی:  ندارد پایایی: ندارد زبان: انگلیسی منبع: هری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 122 بازدید