# دانلود_پرسشنامه_روانشناسی

پرسشنامه و مقیاس حمایت اجتماعی برلین- شوارتز و اسکولز 2000

سازنده ابزار: شوارتز و اسکولز 2000 تعداد گویه/سوال: 52 مولفه/زیر مقیاس: 5 عاملی: حمایت موجود درک شده، نیاز برای حمایت، جستجوی حمایت، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 119 بازدید

پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی ویژه -بهداشت شوارتز و رنر

سازنده ابزار: شوارتز و رنر تعداد گویه/سوال: 13 مولفه/زیر مقیاس: 3 عاملی مقیاس/طیف: 4 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر AHS

سازنده ابزار: اشنایدر تعداد گویه/سوال: 12 مولفه/زیر مقیاس: 3 عاملی و 2 زیرمقیاس مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید

پرسشنامه فاجعه سازی درد

سازنده ابزار: - تعداد گویه/سوال: 13 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: آلفای کرانباخ دارد زبان: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

پرسشنامه تصاویر نقش: سنجش راهبرد هایی برای از عهده برآمدن استرس نقش پاریک

سازنده ابزار: پاریک تعداد گویه/سوال: 24 تصویر مولفه/زیر مقیاس: 2 عاملی: درونی و بیرونی مقیاس/طیف: اجتناب/ نزدیکی نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد- 8 نوع استرس- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

پرسشنامه و آزمون قدرت ارتباطات

سازنده ابزار: - تعداد گویه/سوال: 20 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: ندارد زبان: فارسی تعداد صفحات: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

پرسشنامه رضایت شغلی - 30 گویه

سازنده ابزار: - تعداد گویه/سوال: 30 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: ندارد زبان: فارسی تعداد صفحات: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

پرسشنامه کیفیت زندگی- سازمان بهداشت جهانی 2004 (WHOQOL)

سازنده ابزار: سازمان بهداشت جهانی 2004 تعداد گویه/سوال: 26 مولفه/زیر مقیاس: 4 بعد: سلامت جسمانی، سلامت روان، روابط اجتماعی،          سلامت محیط مقیاس/طیف: 5 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

پرسشنامه مدیریت زمان- کوئین 1990

سازنده ابزار: کوئین 1990 تعداد گویه/سوال: 12 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی نمره گذاری: دارد مقیاس/طیف: بلی/ خیر تفسیر: دارد روایی: ندارد پایایی: آلفای کرانباخ دارد زبان: فارسی منبع: Robert ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید