# علوم_تربیتی

پرسشنامه نگرانی محیطی بولر و شوارتز 1991

سازنده ابزار: بولر و شوارتز 1991 تعداد گویه/سوال: 17 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 4 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری LTSI - هالتون و بیتز 1998

سازنده ابزار: هالتون و بیتز 1998 تعداد گویه/سوال: 51 مولفه/زیر مقیاس: 16 عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 89 بازدید

پرسشنامه و سیاهه موانع تفکر خلاق و عمل نوآورانه مارتین

سازنده ابزار: مارتین تعداد گویه/سوال: 36 مولفه/زیر مقیاس: 6 عاملی: اعتماد به نفس، نیاز به پیروی، استفاده از انتزاع، استفاده از تحلیل نظام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

پرسشنامه و مقیاس خوشکامی اسنیت و همیلتون

سازنده ابزار: اسنیت و همیلتون تعداد گویه/سوال: 14 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 4 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: ندارد زبان: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

پرسشنامه شکل های کارآمد- اشتون و همکاران 1982

سازنده ابزار: اشتون و همکاران 1982 تعداد گویه/سوال: 15 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 7 گزینه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: ندارد زبان: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

پرسشنامه شخصیت بزرگسال آیزنک

سازنده ابزار: آیزنک تعداد گویه/سوال: 57 مولفه/زیر مقیاس: 3 زیر مقیاس: بی ثبات، درون گرایی و برون گرایی مقیاس/طیف: بلی/خیر نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد-هنجاریابی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید