# علوم_تربیتی

پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی ویژه -بهداشت شوارتز و رنر

سازنده ابزار: شوارتز و رنر تعداد گویه/سوال: 13 مولفه/زیر مقیاس: 3 عاملی مقیاس/طیف: 4 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر AHS

سازنده ابزار: اشنایدر تعداد گویه/سوال: 12 مولفه/زیر مقیاس: 3 عاملی و 2 زیرمقیاس مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید

پرسشنامه فاجعه سازی درد

سازنده ابزار: - تعداد گویه/سوال: 13 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: آلفای کرانباخ دارد زبان: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

پرسشنامه و آزمون قدرت ارتباطات

سازنده ابزار: - تعداد گویه/سوال: 20 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: ندارد زبان: فارسی تعداد صفحات: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

پرسشنامه و سیاهه سیستم انتقال یادگیری LTSI - هالتون و بیتز 1998

سازنده ابزار: هالتون و بیتز 1998 تعداد گویه/سوال: 89 مولفه/زیر مقیاس: 16 عامل مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید

اولین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر اخلاق در دانشگاه تربیت دبیر

شروع ارسال مقاله 1392/07/01 پایان ارسال مقاله 1392/09/20 شروع ثبت نام 1392/10/28 پایان ثبت نام 1392/11/17 تاریخ برگزاری 1392/12/07 تاریخ پایان 1392/12/07
/ 0 نظر / 25 بازدید

پرسشنامه سازگاری با دیابت سالیوان D.A.S -33

سازنده ابزار: سالیوان 1978 تعداد گویه: 33 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس: بلی/خیر تفسیر: دارد نمره گذاری: دارد روایی:  همزمان دارد پایایی: آلفای کرانباخ دارد زبان: فارسی منبع: سالیوان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاوا OMSAT

سازنده ابزار: اوتاوا تعداد گویه: 85 مولفه: - مقیاس: 5 درجه ای لیکرت تفسیر: دارد نمره گذاری: دارد روایی: تحلیل عاملی دارد پایایی: آلفای کرانباخ دارد زبان: انگلیسی منبع: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید