# مدیریت_آموزشی

پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری LTSI - هالتون و بیتز 1998

سازنده ابزار: هالتون و بیتز 1998 تعداد گویه/سوال: 51 مولفه/زیر مقیاس: 16 عاملی مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 89 بازدید

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های بورس اوراق بهادار

سازنده ابزار: - تعداد گویه/سوال: 25 مولفه/زیر مقیاس: 5 عاملی: رضایت کارکنان، کیفیت محصول، مشارکت اجتماعی، محیط طبیعی و تنوع در نیروی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

پرسشنامه سنجش رضایت از خدمات وب سایت، بر اساس مدل وبکوال

سازنده ابزار: عباس عرب تعداد گویه/سوال: 24 مولفه/زیر مقیاس: 12 مولفه مقیاس/طیف: 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: ندارد زبان: فارسی تعداد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

پرسشنامه اهمال کاری شغلی - بدیع و همکاران

سازنده ابزار: بدیع و همکاران تعداد گویه/سوال: 29 مولفه/زیر مقیاس: 4 عاملی: اهمال کاری شغلی اختصاصی اهمال کاری شغلی عملی، اهمال کاری شغلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

آزمون سنجش سطوح نیاز

سازنده ابزار: محقق ساخته تعداد گویه/سوال: 60 مولفه/زیر مقیاس: 5 بعد: نیازهای فیزیولوژیکی، ایمنی، تعاملات اجتماعی، پیشرفت و قدرت مقیاس/طیف: 6 درجه ای لیکرت نمره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید