# مدیریت_آموزشی

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های بورس اوراق بهادار

سازنده ابزار: - تعداد گویه/سوال: 25 مولفه/زیر مقیاس: 5 عاملی: رضایت کارکنان، کیفیت محصول، مشارکت اجتماعی، محیط طبیعی و تنوع در نیروی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

پرسشنامه ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار فوتبال

سازنده ابزار: - تعداد گویه/سوال: 45 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 7 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی دارد پایایی: ندارد زبان: فارسی تعداد صفحات: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

پرسشنامه اعتماد معلم - وولفولک هوی 2000

سازنده ابزار: وولفولک هوی 2000 تعداد گویه/سوال: 32 مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی مقیاس/طیف: 6 درجه ای لیکرت نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی: محتوایی و سازه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید

پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت - 20 گویه

سازنده ابزار: میلر و اسمیت تعداد گویه: 20 مولفه/زیر مقیاس:تک عاملی مقیاس: طیف لیکرت 5 درجه ای تفسیر: دارد نمره گذاری: دارد روایی:  ندارد پایایی: آلفای کرانباخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 315 بازدید

هشتمین کنفرانس ملّی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

محور های کنفرانس: - وجوه مهندسی و فنّاورانه در یادگیری الکترونیکی - یادگیری‌، یاددهی، طراحی، روش‌شناسی و هنر تعلیم - جنبه‌های راهبردی، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید